Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

181/ORE/PN/2017 Druk i dystrybucja publikacji „Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II. III i IV etapu edukacyjnego

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-08-31 10:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 181/ORE/PN/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro