Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

85/ORE/US/2017 Autorzy i redaktorzy – grupa „Żegluga śródlądowa i morska”

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-06-05 00:00:00
Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 85/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: Poniżej 750 000 euro