Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

178/ORE/PN/UE/2017 Recenzenci – grupa Przemysł skórzany

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-08-28 09:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 178/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro