Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

158/ORE/PN/UE/2017 Recenzenci - Pomoc Społeczna

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-07-28 09:00:00
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 158/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro