Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

129/ORE/PN/UE/2017 Recenzenci – grupa Budownictwo wodne i melioracja

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-07-11 09:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 129/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro