Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Autorzy i redaktorzy – grupa Diagnostyka i mechanika pojazdowa

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-02-06 10:00:00
Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 4/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 Euro