Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

113/ORE/PN/2017 Usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-06-29 10:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 113/ORE/PN/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro