Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2020 15:37, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjaśnienie nr 1 do Ogłoszenia

WA-ZUZP.2611.46.2020 Weryfikacja/recenzja i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów w ramach branż: budowlanej, mechanicznej, motoryzacyjnej, górniczo-wiertniczej, transportu drogowego, spedycyjno-logistycznej, teleinformatycznej, mechaniki precyzyjnej, transportu lotniczego, transportu kolejowego, elektroniczno-mechatronicznej

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2020-12-11 09:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.46.2020
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro