Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.29.2020 Weryfikacja/recenzja i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów w ramach branż: budowlanej, mechanicznej, motoryzacyjnej, górniczo-wiertniczej, spedycyjno-logistycznej, elektroniczno-mechatronicznej, transportu drogowego

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2020-07-16 09:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.29.2020
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro

02.07.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu

02.07.2020 - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

02.07.2020 - Załącznik nr 1 do OPZ - Podział zamówienia na Części

02.07.2020 - Załącznik nr 2 do OPZ - Ramowe kryteria oceny programów nauczania

02.07.2020 - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór umowy

02.07.2020 - Załącznik nr 2 do Umowy

02.07.2020 - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy

02.07.2020 - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

02.07.2020 - Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

02.07.2020 - Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Karta oceny punktowej doświadczenia eksperta

 

07.07.2020 - Wyjaśnienie nr 1 do Ogłoszenia - Zmiana

09.07.2020 - Wyjaśnienie nr 2 do Ogłoszenia - zmiana terminu

10.07.2020 - Wyjaśnienie nr 3 do Ogłoszenia

13.07.2020 - Wyjaśnienie nr 4 do Ogłoszenia

14.07.2020 - Wyjaśnienie nr 5 do Ogłoszenia

16.07.2020 - Informacja z otwarcia ofert

17.07.2020 - Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert

20.07.2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach części 4, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 41, 42

11.08.2020 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

14.08.2020 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 35

07.09.2020 - Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikował: Dorota Kowalska
Publikacja dnia: 02.07.2020 16:05
Publikacja ostatniej zmiany: 08.09.2020 08:13
Dokument oglądany razy: 5349