Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 07.07.2020 13:03, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjaśnienie nr 2 do Ogłoszenia - zmiana terminu

WA-ZUZP.2611.29.2020 Weryfikacja/recenzja i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów w ramach branż: budowlanej, mechanicznej, motoryzacyjnej, górniczo-wiertniczej, spedycyjno-logistycznej, elektroniczno-mechatronicznej, transportu drogowego

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2020-07-10 09:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.29.2020
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro