Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 06.04.2020 14:43, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja z otwarcia ofert

WA-ZUZP.2611.27.2020 Opracowanie modelu szkolenia i doradztwa dla 3 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru przez 4-osobowe zespoły ekspertów zewnętrznych

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2020-04-10 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.27.2020
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro