Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2020 23:15, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji z otwarcia ofert

WA-ZUZP.2611.139.2019 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie nr 3, obejmującej dziedziny: Drogownictwo, Budownictwo kolejowe, Goedezja, Melioracja, Renowacja elemantów architektury, Kamieniarstwo

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2020-01-20 12:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.139.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro