Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2020 12:17, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

WA-ZUZP.2611.136.2019 Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2020-01-08 09:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.136.2019
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro