Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.121B.2019 Przygotowanie wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 13, obejmującej dziedziny: infrastruktura kolejowa (budownictwo kolejowe), automatyka i energetyka kolejowa

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-11-18 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.121B.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro