Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 29.11.2019 20:06, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta pliku ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

WA-ZUZP.2611.133.2019 Organizacja dwóch dwudniowych spotkań

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-11-15 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.133.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro