Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.117B.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 9, obejmującej dziedziny: technika masażu, ortoptyka, protetyka słuchu

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-10-29 13:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.117B.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro