Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.129.2019 Organizacja 2 dwudniowych spotkań eksperckich

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-10-21 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.129.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro