Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2019 10:28, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: informacja z otwarcia ofert

WA-ZUZP.2611.128.2019 Organizacja 3 szkoleń modułowych, 6 konferencji regionalnych oraz 3 konferencji ogólnopolskich

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-11-12 13:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.128.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro