Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.126.2019 Organizacja trzydniowego szkolenia w Warszawie w ramach projektu „Przyjazna Szkoła- One są wśród nas”

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-09-30 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.126.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro