Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.2611.117A.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 9, obejmującej dziedziny: technika masażu, ortoptyka, protetyka słuchu, technika ortopedyczna,

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-10-10 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.2611.117A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro