Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.2611.115A.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 7, obejmującej dziedziny: pomoc stomatologiczna, technika dentystyczna, sterylizacja medyczna

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-10-10 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.2611.115A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro