Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.109B.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 1, obejmującej dziedziny: fotografia, realizacja nagrań i nagłośnień

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-10-14 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.109B.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro