Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.121.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 13, obejmującej dziedziny: infrastruktura kolejowa (budownictwo kolejowe), automatyka i energetyka kolejowa, transport kolejowy

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-09-25 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.121.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro