Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.112.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 4, obejmującej dziedziny: górnictwo otworowe i odkrywkowe, górnictwo podziemne, przeróbka kopalin stałych, geologia i wiertnictwo

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-09-26 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.112.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro