Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.110.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 2, obejmującej dziedziny: przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł chemiczny, ochrona środowiska

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-09-26 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.110.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro