Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 08.10.2019 19:14, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o udzieleniu zamówienia postępowanie nr WA-ZUZP.2611.123.2019

WA-ZUZP.2611.123.2019 Organizacja trzech dwudniowych spotkań

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-09-30 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.123.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro