Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 04.10.2019 19:09, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o udzieleniu zamówienia - dodano w dniu 23.10.2019

WA-ZUZP.2611.111.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 3, obejmującej dziedziny: wikliniarstwo, stolarstwo, produkcja drzewna, tapicerstwo, papiernictwo, leśnictwo

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-09-25 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.111.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro