Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.108.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego w tym założeń do ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursów w szczególności w obszarze wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-09-27 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.108.2019
Wartość zamówienia: poniżej