Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.40B.2019 Opracowanie modelu szkolenia i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-07-30 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.40B.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro