Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.107.2019 Usługa polegająca na opracowaniu programu nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-08-26 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.107.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro