Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.42A.2019 Usługa doradców ds. personalnego rozwoju organizacji oraz doradców z doświadczeniem samorządowym do realizacji działań szkoleniowych w projekcie w ramach pilotażu modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.42A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro