Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.105.2019 Druk i dystrybucja 14 publikacji dla uczestników konferencji regionalnych, w ramach realizacji zadania pn.: „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-07-18 09:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.105.2019
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro