Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.39A.2019 Adaptacje i dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat oraz przekazanie narzędzi (wersja papierowa i elektroniczna), podręczników (wersja elektroniczna) i materiałów postdiagnostycznych (wersja elektroniczna) do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-05-21 11:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.39A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro