Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 28.06.2019 10:12, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr 1

WA-ZUZP.2610.102.2019 Dostosowanie programów nauczania zawodu do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-06-25 15:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.102.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro