Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.40.2019 Opracowanie modelu szkolenia i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-05-09 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.40.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro