Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.3.2019 Wsparcie techniczne i administrowanie platformą internetową Systemu Ewaluacji Oświaty

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-02-28 11:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.3.2019
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro