Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.107.2018 Redakcja językowa, korekta i edycja dokumentów programowych oraz tłumaczenie suplementów specjalistycznego do dyplomów i świadectw

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-12-13 10:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.107.2018
Wartość zamówienia: powyżej 30 000 euro