Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Autorzy i redaktorzy merytoryczni planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (nabór uzupełniający do zespołów wybranych w wyniku postępowań nr: WA.ZUZP.261.65/2018, WA.ZUZP.261.65A/2018 WA.ZUZP.261.65B/2018, WA.ZUZP.261.65C/2018)

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-11-19 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.65D/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro