Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 20.12.2018 14:15, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 28.12.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 2, 6

WA-ZUZP.2610.106.2018 - „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych, organizowanych na terenie Centrum Szkoleniowego w Sulejówku”

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2018-12-14 12:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.106.2018
Wartość zamówienia: powyżej 30 000 euro