Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.78/2018 - Serwer wirtualizacyjny zabezpieczający systemy informatyczne Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i przestrzeń dyskową kopii zapasowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-10-11 13:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.78/2018
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro