Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

72/ORE/PN/UE/2017 Recenzenci - grupa Włókiennictwo

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-04-28 09:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieogranicziony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 72/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro