Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/76/2018 Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestników podczas szkoleń odbywających się na terenie Ukrainy

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-09-17 13:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.76/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro