Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261/55/2018 Recenzenci planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych PPKZ [Etap 3]

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-06-11 12:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261/55/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro