Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261/55D/2018 Recenzenci planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-07-16 08:30:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261/55D/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro