Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.70/2018 Wyłonienie 18 ekspertów w ramach realizacji zadaniado pracy w trzech zespołach i przeprowadzenie 21- godzinnego szkolenia oraz dodatkowo powierzenie trzem spośród nich roli redaktorów merytorycznych

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-08-22 13:00:00
Tryb zamówienia: USŁUGA SPOŁECZNA
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.70/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro