Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.64/2018 Usługa polegająca na ocenie koncepcji programów nauczania ze scenariuszem zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, w tym ocenie kompetencji potencjalnych autorów prac konkursowych oraz przygotowaniu recenzji programów nauczania ze scenariuszami zajęć/lekcji zwanych dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-07-25 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.64/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro