Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.57/2018 - Zakup usługi redakcji, składu, druku i dystrybucji w 2 częściach

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-08-08 09:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.57/2018
Wartość zamówienia: powyżej progu 144 000 Euro