Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

14/ORE/US/2018 Organizacja 1 dwudniowego spotkania oraz 3 jednodniowych spotkań

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-03-12 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 14/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750000 euro