Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

4a/ORE/US/2018 Autorzy i recenzenci kryteriów weryfikacji PPKZ - etap 2

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-03-06 14:00:00
Tryb zamówienia: usluga społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 4a/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro