Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/53/2018 Organizacja jednego trzydniowego spotkania w Warszawie – Partnerstwo. Etap 2

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-05-24 14:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138g
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/53/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro